Kezdőlap

Üdvözöljük az Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter honlapján! főoldali  kép

A Klaszter 2010. utolsó napjaiban alakult meg Szegeden a polgári biztonságvédelmi terület jelenlegi nehézségeinek enyhítése, megoldása érdekében.

Az alapító vállalkozások azon felismerése vezetett a Klaszter létrehozásához, hogy ma Magyarországon a biztonságvédelemmel foglalkozó vállalkozások többsége – méreténél, szellemi és anyagi tőkéjénél fogva is – nem meghatározói, hanem követői a világban zajló gazdasági és innovációs folyamatoknak. A “követő-státusz” következménye, többek közt, hogy itthon a világ élvonalához képest később, drágán kaphatóak a legújabb biztonságvédelmi eszközök és szolgáltatások, mivel a kifejlesztésének költségeit az innovátor piaci szereplők részben a magyar biztonságtechnikai szolgáltatókkal – és így végül az azokat felhasználókkal – fizettetik meg.

A Klaszter létrejöttének egyik célja éppen ennek a kedvezőtlen tendenciának a megfordítása, mivel a Klaszter alapítói, tagjai olyan jövőképet vetettek fel, amelyek megvalósításával a biztonságvédelmi piac egyes szegmenseiben európai és világviszonylatban is jelentős szerephez juthatnának hazai cégek.

A Dél-Alföld sajátos gazdasági környezetének a polgári biztonsági iparág szempontjából történő elemzését követően kerültek meghatározásra azok a célok, amelyek a klaszter eredményes működésének lehetőségét biztosíthatják:

  1. a klaszteresedés adta lehetőségek kiaknázásával az elmúlt időszakot jellemző gazdasági válság iparágat érintő negatív hatásainak enyhítése
  2. új, javuló gazdasági környezet felkutatása: a Klaszter munkájában résztvevő vállalkozások – a közös cél érdekében – tudásukat, egyedi lehetőségeiket felhasználva, egyesítve léphetnek fel, szerezhetnek új megrendeléseket, munkalehetőséget, vehetnek részt az iparág fejlesztését, új technológiai elemek megjelenését elősegítő K+F munkában
  3. a térség speciális társadalmi, gazdasági és földrajzi helyzetéhez igazodóan a határon átnyúló szakirányú euro-regionális szintű együttműködési lehetőségek felkutatása, a „hármas határ” adta körülményekből következő polgári biztonsági kihívásokra történő megfelelés érdekében
  4. a gazdasági célokon túlmenően a polgári biztonsági iparág fejlődését, profizmusának erősítését kívánjuk elősegíteni

A klasztermozgalom adta háttér új lehetőséget teremthet a polgári biztonsági ágazat különböző szegmensei között. Ez azért lényeges, mivel KKV-k esetében jelenleg nincs valódi együttműködés a különböző biztonsági területek között, mert azok csak egyes területekre specializálódtak.

Saját területén mindenki próbál jól és eredményesen dolgozni, de nem jellemző, hogy visszacsatolják egymás számára az információkat. Az integrált biztonság vetületében igen fontos és hiánypótló a szakterületek, és az – egyébként konkurens – cégek közti együttműködés, információcsere megteremtése. Erre adhat lehetőséget a klaszter.

A magyarországi kitűzött célok mellett a határon átnyúló polgári biztonsági kapcsolatok kialakítását indokolja az Európai Unió IPA programja is, aminek célja, hogy támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére, egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező régió létrehozásával.