Társaságunkról

A Klaszter alapító tagjai a polgári biztonsági területen folytatott szakmai munkájuk, más vállalkozásokkal történő együttműködésük során tapasztaltak alapján több olyan gazdasági, és szakmai problémával találkoztak, amely véleményük szerint a biztonsági háttereket, a teljesítés színvonalát negatívan érintik. Ennek hátterében több ok is meghúzódik, amely gazdasági, valamint a polgári biztonsági területet szabályzó és befolyásoló belső körülményekre vezethetők vissza. Lényeges momentum, hogy az elmúlt időszak gazdasági válsága szintén jelentős piacvesztést, szűkülést eredményezett a szektorban. Az iparág esetleges fellendülését szolgáló lehetőségek felderítése, meghatározása csak a problémák komplex kezelésével, elemzésével, értékelésével, ezt követően új gondolatok, irányok, lehetőségek felkutatásával, bevezetésével valósítható meg.

Az új lehetőségek felkutatása érdekében szükséges a térség – polgári biztonsági iparágat is befolyásoló – meghatározó gazdasági vonulatainak feltérképezése, valamint a szakmai problémák összesítése abból a célból, hogy lehetőséget, megoldást találjunk olyan intézkedések megtételére, amelyek javítják gazdasági lehetőségeinket, valamint teret biztosítanak célirányos együttműködések kialakítására, az ebben érdekelt kör bevonására, lehetőséget adnak a tevékenység színvonalának javítására.

A klasztertagság előnyei

A klaszterben megvalósuló partnerségen keresztül a tagoknak lehetőségük nyílik

egymás tevékenységét kiegészítve sokkal kielégítőbb szolgáltatásokat nyújtani
fogyasztóik részére.

  • Az együttműködés következtében kialakult „kritikus tömeg” lehetőséget ad a közös föllépés következtében a tagok érdekeinek hatékonyabb érvényesítésére.
  • A klaszter közös, hatékonyabb marketingkommunikációs eszközök használatát teszi lehetővé, ezzel elősegítve mind az egyes cégek, mind a magánbiztonsági iparág egészének pozitívabb társadalmi megítélését.
  • A klaszter megkönnyíti a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutást, a megfelelő pályázatok felkutatását.
  • Magyar és nemzetközi projektekben való részvétel.
  • Könnyebb, gyorsabb információáramlás.

Tagjaink felé támasztott elvárások

Elkötelezettek a magánbiztonsági iparág és annak jövője iránt.

Megvan bennük a nyitottság az új, innovatív, jövőbe mutató megoldások iránt.

Tudják, hogy a vállalkozások közötti együttműködés a kulcs ahhoz, hogy „együttműködve versengve” kiemelkedő sikereket érhessenek el.

Gazdasági céljai és fejlődése érdekében önálló, és klaszterszintű tevékenysége – a tervezéstől az oktatáson át a megvalósításig – tudatos, aktuális körülményekhez igazodó, alkalmazkodó, és az ehhez szükséges személyi, szervezeti, innovációs hátterek megteremtésén, fejlesztésén fáradozik.

A klaszter stratégiai célrendszere

A klaszterek menedzselése nagyon összetett és sok specialitást tartalmazó tevékenység. A jó klasztermenedzsment képes minél eredményesebben felmérni, megismerni, beazonosítani a tagok érdekeit, azok eltéréseinek valós és látszólagos ellentmondásainak tudatos kezelését megvalósítva. Humán- és szervezeti menedzsment szempontjából egy hatalom nélküli vezetési forma, ahol a tagok önmotiváltságának kialakítását, létrehozását az előbb említett érdekek felismerésével, elismertetésével és közös pozitív jövőképbe történő foglalásával tudja megalapozni.

A célrendszer kialakítása során figyelembe vettük és tovább pontosítottuk a klaszter általános célkitűzéseit, kiemelten az alapító okiratban rögzített közvetlen és perspektivikus célokat, ugyanakkor az elemzés által biztosított részletes információkra építve történt a célfeltárás, melynek eredményeként ön és környezet elemzésre épülő teljes körű, a lényeges elemeket tartalmazó célok kerültek megfogalmazásra.

Stratégiai célrendszer >>