BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZEGEDEN címmel újságcikk,
Megjelent: a BIZTONSÁG c. Tűz-, vagyonvédelmi és bűnmegelőzési szakfolyóirat XXIII. évfolyam 2011/1. számában.

 

2010. utolsó napjaiban négy szegedi Kft. együttműködési megállapodásával megalakult Szegeden az ELSŐ MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER.


A polgári biztonsági terület jelenlegi problémáinak csökkentése, megoldása, a megfelelő gazdasági környezet és munkalehetőségek kialakítása, elősegítése érdekében az aláírók szükségesnek tartották egy olyan - a kihívásokhoz könnyen alkalmazkodni tudó - szervezet megalakítását, amely alkalmas a jobbító célok érdekében tenni akarók összefogására, és megfelelő strukturális hátteret biztosít konkrét, eredményes operatív intézkedések megtételére, célorientált gazdasági folyamatok kialakítására, a résztvevők önállósága mellett.
Az alapítók részéről a szakág fejlődését, és megújulási lehetőségét magában hordozó új irányú lehetőségek keresésére irányuló szándékot az a több éves biztonsági területen végzett szakmai gyakorlat erősítette, amely láthatóvá tette, hogy a polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének szinte minden területét, jelentős hatással van működésére. A Magyar Köztársaság társadalmi, gazdasági helyzete, a nemzetközi együttműködésekből következő követelményei a polgári biztonságvédelmi szakág professzionalizmusát, folyamatosan magasabb szintre történő emelését követelik. Ez az Európai Unió előírásainak is megfelelő nemzeti szabályozást, és a szakirányú végrehajtók részéről ennek szellemében megvalósított profizmust tesz szükségessé.
A Dél-Alföld gazdasági környezetének, lehetőségeinek a polgári biztonsági iparág szempontjából történő elemzését követően kerültek meghatározásra azon közvetlen és perspektivikus célok, amelyek a klaszter eredményes működésének lehetőségét biztosíthatják. Az alapító vállalkozások eddigi munkájuk alapján felismerték a helyi együttműködések kölcsönös előnyeit, és terveik szerint ezek kiaknázása további lehetőségeket teremthet.
Kiemelt irányként került meghatározásra az a cél, hogy az elmúlt időszakot jellemző gazdasági válság iparágat érintő negatív hatásait a klaszteresedés adta lehetőségek kiaknázásával enyhítsék, új, javuló gazdasági környezetet kutassanak fel, alakítsanak ki. Ennek egyik kitörési iránya lehet, hogy a Dél-Alföld elsődlegesen az újszerű, minőségi megoldások régiójaként jelenik meg, ahol a gazdasági fejlődés az innováción és az együttműködésen alapul, támaszkodva a kedvező természeti adottságokra, valamint a gazdasági, társadalmi és kulturális hagyományokra is. A régió a fejlett, nagy hagyományokkal rendelkező felsőoktatási centrumainak és a kutatás-fejlesztés bázisainak adottságaira épít, valamint kiaknázza a régió mind Magyarországon, mind Európában elfoglalt sajátos földrajzi helyzetéből adódó határon átnyúló euro regionális lehetőségeket a gazdasági és társadalmi kapcsolatok területén. A klaszter munkájában résztvevő cégek - a közös cél érdekében -speciális tudásukat, egyedi lehetőségeiket felhasználva, egyesítve léphetnek fel, szerezhetnek új megrendeléseket, munkalehetőséget, vehetnek részt az iparág fejlesztését, új technológiai elemek megjelenését elősegítő fejlesztő, kutató munkában.
A klaszter olyan cégek gazdasági hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban dolgoznak, illetve a azonos ágazatokat fognak össze. Tágabb értelemben társulás, egységbe tömörülés, összefogás, szövetkezés.  (-a szerk.)