Német Ferenc Úr!
                             elnök
Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
                   Szakmai Kamara

                   B U D A P E S T

 

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy 2010. utolsó napjaiban négy szegedi Kft. együttműködési megállapodásával megalakult Szegeden az Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter.
Az alapítók a polgári biztonsági terület jelenlegi problémáinak csökkentése, megoldása, a megfelelő gazdasági környezet és munkalehetőségek kialakítása, elősegítése érdekében szükségesnek tartották egy olyan - a kihívásokhoz könnyen alkalmazkodni tudó - szervezet megalakítását, amely alkalmas a jobbító célok érdekében tenni akarók összefogására, és megfelelő strukturális hátteret biztosít konkrét, eredményes operatív intézkedések megtételére, célorientált gazdasági folyamatok kialakítására, a résztvevők önállósága mellett.
A Dél-Alföld gazdasági környezetének, lehetőségeinek a polgári biztonsági iparág szempontjából történő elemzését követően kerültek meghatározásra azon közvetlen és perspektivikus célok, amelyek a klaszter eredményes működésének lehetőségét biztosíthatják. Az alapító vállalkozások eddigi munkájuk alapján felismerték, hogy további lehetőségeket teremthet a helyi együttműködések adta előnyök kiaknázása.
Kiemelt irányként került meghatározásra, hogy az elmúlt időszakot jellemző gazdasági válság iparágat érintő negatív hatásai a klaszteresedés adta lehetőségek kiaknázásával enyhítésre kerüljenek. Emellett cél új, javuló gazdasági környezet felkutatása, kialakítása. A klaszter munkájában résztvevő cégek - a közös cél érdekében - tudásukat, egyedi lehetőségeiket felhasználva, egyesítve léphetnek fel, szerezhetnek új megrendeléseket, munkalehetőséget, vehetnek részt az iparág fejlesztését, új technológiai elemek megjelenését elősegítő fejlesztő, kutató munkában.
Az alapítók a klaszter tagsági és működési lehetőségeinek felhasználásával a gazdasági célokon túlmenően a polgári biztonsági iparág fejlődését, profizmusának erősítését is elő kívánják segíteni. Ennek érdekében felajánljuk együttműködésünket Önnek a Kamara ez irányú  céljainak megvalósítása érdekében folytatott tevékenységéhez.

Szeged, 2011.január 25.

                                                                                                         Üdvözlettel:

 

                                                                                                    Dr. Füzesy István
klaszter elnök

Window size: 1867 x 1056
Viewport size: 1867 x 921
195.70.48.68